dimecres, 17 de febrer de 2010

TORRENTE (figura a 54 mm producció propia)

Aquesta figura , com suposo heu endevinat, a part del titol del missatge, està basada en el personatge cinematografic "TORRENTE" a partir de la tercera entrega de la pelicula.
La figura està feta a 54 mm , amb massilla de dos components de la marca milliput, amb un esquelet de filferro .

Esta figura , como supongo habreis adivinado, a parte del titulo del mensaje, está basada en el personaje cinematografico "TORRENTE" a partir de la tercera entrega de la pelicula.
La figura está hecha a 54 mm , con masilla de dos coponentes de la marca milliput , con un esqueleto de alambre.Seguidors

La llista de blocs que segueixo